LOOP sorterer tankene

Nøkkelord: Hold Norge rent

Forsøpling liker Avfallsmeldingens status

Illustrasjon: Facebook Propaganda by Justonescarf Avfallsmeldingen bør på Facebook for å få venners kommentarer på statusoppdateringer. Jeg ville likt Avfallsmeldingens status om den lød: “Avfallsmeldingen gjør det endelig mulig å arbeide med forsøpling. Frivillige kan levere søppel gratis, ansvaret for opprydning er delt, og en ny finansieringsmekanisme skal opprettes for å muliggjøre holdningsskapende arbeid!” Forsøpling [...]

Vellykket nasjonal dugnad

Illustrasjon: Beach by studiotuesday Vi har allerede fått fantastiske tilbakemeldinger fra ryddelagene om at de hadde en flott dag – selv om ikke værgudene smilte over hele landet. Antallet påmeldte ryddelag var over alle forventninger: nærmere 170 ryddelag meldte seg på og registreringsskjemaene strømmer sakte, men sikkert inn. Vi er klare for å lage statistikk [...]

Om å rydde en strand for en sel

Illustrasjon: The Beach Blissed Seals by Funamals Over 100 land over hele verden deltar på den årlige, internasjonale strandryddedagen. Strender ryddes og deltagerne loggfører arbeidet, som deretter blir en del av internasjonal forskning. Nå er Norge også med. Marin forsøpling og strandryddedagen er ett av Hold Norge rents hovedprosjekter i 2011. I arbeidet med marin [...]

Ny stortingsmelding må omhandle forsøpling

Illustrasjon: Birch Trees av Angela Vandenbogaard Mandag 20. juni var Hold Norge rent tilstede på et møte i Miljøverndepartementet for å komme med innspill til den nye stortingsmeldingen om norsk avfallspolitikk. Tilstede var også andre viktige aktører i retur- og gjenvinningsbransjen, som Norsk Industri, Avfall Norge, Bellona og Grønt Punkt Norge. Den nye avfallsmeldingen skal [...]