LOOP sorterer tankene

Nøkkelord: avfall norge

Fra kjøkkenbenken til industrien

Illustrasjon: Tree Blossoms Art by Papermoth I dag regnet jeg ut at jeg har jobbet med avfall og avfallspolitikk i 25 år, nesten hele mitt yrkesaktive liv! På de årene har avfallshåndteringen i Norge gått gjennom en rivende utvikling som det har vært spennende å følge. På 80-tallet, før SSB begynte med sin avfallstatistikk, representerte [...]