LOOP sorterer tankene

Bidragsyter: Christian Egge

Bilde av Christian Egge Christian Egge (f. 1956) er magister i filosofi fra Stockholms Universitet. Han har studert språk, filosofi, religionsvitenskap samt waldorfpedagogikk. Egge har arrangert en rekke offentlige seminarer og konferanser. Han er forfatter av bøkene “Frihetens vilkår” og “Levende økonomi. Ledende økonomer tenker nytt”. Fra august 2011 er Egge ansatt hos Forum for Utvikling og Miljø, og han er blant annet norsk koordinator for Rio-møtet i 2012.

White Dog Café – En bærekraftig solskinnshistorie

I 1983 startet Judy Wicks sin White Dog Cafe i Philadelphia, USA. I dag har Judys lille kafé og hennes omsorg for mennesker og miljø resultert i en bevegelse med ringvirkninger også i andre land. Ettersom flere og flere mennesker innser at klimaforandringer faktisk har med vår livsstil å gjøre, er spørsmålet hva som må [...]