LOOP sorterer tankene

Avfallsinntrykk fra Warszawa

Illustrasjon: Reindeer av Laselle

I slutten av oktober dro ansatte fra ROAF (Romerike avfallsforedling) til Warszawa for å lære om hvordan byen løser sin avfallsproblematikk. Turen satte norsk avfallshåndtering i perspektiv.

Warszawa er en by med ca. 1,7 millioner innbyggere. Det har frem til nylig vært frivillig hvilket renovasjonsselskap man ønsker å benytte. Det eneste kriteriet for å samle inn avfall, er at man har en lastebil. I en blokk kan det faktisk være forskjellige innsamlere i samme oppgang. Renovasjonsgebyret er relativt høyt; ca. 200 NOK i måneden i gjennomsnitt. Og når en månedslønn ligger på mellom 3000 – 3500 NOK går en stor andel bare til renovasjonsgebyret.

Omtrent 90 prosent av alt avfallet i byen havner på deponiet. Deponiet er 65 meter høyt og blir betegnet som det høyeste “fjellet” i Warszawa. Til vinteren har de lokale politikerne vedtatt at det skal anlegges skibakke med skitrekk her. At det sjelden ligger snø i Warszawa om vinteren er ikke så viktig. Vår guide fortalte at dette dessverre er slik politikerne ofte jobber. Ikke alt er like gjennomtenkt.

Vi besøkte også et typisk BMT-anlegg (Bio Mechanical Treatment), det vil si et komposteringsanlegg. Anlegget sorterer i hovedsak ut tre fraksjoner. En del av husholdningsavfallet blir kompostert, og legges deretter som fyllmasse på siden av deponiet. Den andre delen blir lagt som fyllmasse direkte, og den tredje delen brukes som overdekke på deponiet. Metallet blir sortert ut med magnet og går ikke på deponiet, men til gjenvinning.

Det jeg sitter igjen med av tanker etter denne turen er først og fremst at EUs krav om 40 prosent materialgjenvinning innen 2014 vil bli vanskelig å gjennomføre i Warszawa med det politiske regimet de har der. Politikerne er redde for å gjøre noe nytt – eller for å gjøre noe i det hele tatt. De er rett og slett redde for at det de måtte gjøre av nye vedtak ikke vil føre til gjenvalg.

Det var godt å komme tilbake til Norge hvor vi faktisk har kildesortering i kjøkkenbenken, politikere som tenker miljø og et velfungerende demokrati.

Har du noe å si?

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>