LOOP sorterer tankene

Urban mining: Verdifulle ressurser i nabolaget

Illustrasjon: Archval Cityscape av Ursula Barton

For at touch-skjermen på lesebrettet og app-en på mobiltelefonen skal virke, trengs metaller som europium og terbium. Europa bruker 20 prosent av jordens metaller og mineraler, men produserer bare tre prosent selv, resten importeres. Urban mining handler om å hente ut disse ressursene fra EE-avfall, bygningsavfall og avfallsdeponier. Slagordet “avfall som ressurs” får dermed en helt ny mening.

Menneskeskapte mineralressurser i den såkalte antroposfæren (den menneskelige sfære) inneholder verdifulle mineraler som vi er helt avhengige av i produksjon av blant annet elektronikk. Vi er kjent med at mobiler, PC-er og TV-er kan inneholde edelmetallene gull, sølv og kopper. Vi er kanskje ikke like klar over at de også trenger vanskelig tilgjengelige metaller som indium, gallium, tantal og sjeldne jordarter for å fungere. Urban mining handler altså om å hente ut disse ressursene fra blant annet EE-avfall, bygningsavfall, avfallsdeponier, askedeponier og gamle gruvedeponier.

Europa produserer bare tre prosent av jordens metaller og mineraler selv. Som naturlige råvarer finnes de sjeldne jordmetallene stort sett bare i andre verdensdeler, blant annet i Afrika og Asia. Uttak av metallene innebærer en rekke politiske og miljømessige utfordringer. Gruvedrift er i mange land en høyrisiko for arbeiderne, og gruver med sjeldne jordmetaller inneholder ofte radioaktive masser. Europa og Norge kan dermed lett komme i en situasjon hvor metaller vi trenger i produksjonsindustri rett og slett er utilgjengelige. Samtidig blir summen av metallene som er tilgjengelig i antroposfæren stadig høyere ettersom nye produkter selges, brukes og kastes. Dermed oppstår interessen for urban mining.

Gjenvinning får en ny dimensjon når man skal hente ut metaller i svært små mengder. Det trengs ny teknologi og kunnskap når man skal gjenvinne disse komponentene. Design for gjenvinning får en helt ny betydning, og det samme gjør planlegging for gjenvinning. Man må rett og slett designe sorteringsprosessen med tanke på de stoffene man skal hente ut.

Vi trenger et bredt samarbeid i bransjen og utvikling av ny kompetanse for å hente ut de verdifulle råstoffene samtidig som vi tar hånd om miljøgiftene på en forsvarlig måte. For å lykkes må vi evne å kombinere kunnskap om konvensjonell gjenvinning, miljøteknologi og generell kunnskap fra metallurgisk og kjemisk industri. Her kan gjenvinningsindustrien spille en viktig rolle!

Takk til Bård Bergfald, Elretur, NGU, Bellona og Sintef som har vært kilder og inspirasjon.

Har du noe å si?

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>