LOOP sorterer tankene

Forsøpling liker Avfallsmeldingens status

Illustrasjon: Facebook Propaganda by Justonescarf

Avfallsmeldingen bør på Facebook for å få venners kommentarer på statusoppdateringer. Jeg ville likt Avfallsmeldingens status om den lød: “Avfallsmeldingen gjør det endelig mulig å arbeide med forsøpling. Frivillige kan levere søppel gratis, ansvaret for opprydning er delt, og en ny finansieringsmekanisme skal opprettes for å muliggjøre holdningsskapende arbeid!”

Forsøpling is attending “Et sted nær deg”
Holdningsskapende arbeid kan være effektivt for å redusere omfanget av avfall på avveier, og dermed kostnader for kommunene. I Oslo kommune alene brukes mer enn 200 millioner kroner på å rydde opp i forsøpling (kilde: Rusken). Og som Klif påpeker (i brev 24/03/2010), mangler vi den fulle oversikten over forsøplingsproblematikken, både hva gjelder miljø, samfunnsmessige konsekvenser og økonomi. Likevel vet vi at forsøpling i stor grad kan reduseres med høflige påminnelser og holdningsskapende arbeid, og gjennom konkrete opprydningsprosjekter som Strandryddedagen og Vårryddeaksjonen.

Fristen for Avfallsmeldingen nærmer seg. Hold Norge rent håper innstendig på en avklaring som muliggjør slikt holdningsskapende arbeid. Dette krever flere nye rammevilkår.

Forsøpling commented “It wasn’t me”
Fordi det er vanskelig å kartlegge ansvarsforhold rundt forsøpling, blir problemet skjøvet omkring. I dag er det uenighet om hvem som har ansvar, eksempelvis økonomisk, for blant annet herreløst avfall, marin forsøpling, frivillige opprydningsaksjoner, samt relevant holdningsskapende og forebyggende arbeid.

Kommunalt ansvar er fordelt på flere etater, noe som gjør det vanskelig å samordne og finansiere arbeidet. Kommunens ansvar er ofte delt mellom park- og idrettsetater, vei-etat, samferdselsetat, parkeringsselskaper og renovasjonsselskaper. For å nevne noen.

Samtidig ser vi at marin forsøpling er et stort problem som rammer kommunene ulikt. Der hvor vinterstormene har herjet, er det betydelig større utgifter tilknyttet opprydding. En nasjonal finansieringsmekanisme kunne bidratt til å fordele midlene mer effektivt etter behov.

590 talking about this, but who is paying?
Forebyggende arbeid, som det drevet av Hold Norge rent, har ingen finansieringsmekanisme. Ingen betaler for gode holdninger.

De frivillige representerer en enorm bidragsyter til arbeidet med forsøpling. På Strandryddedagen 2012 deltok det over 4000 frivillige. Samtidig er kommunen egentlig pålagt å ta betaling for henting eller mottak av avfallet de har samlet inn. Dette er problematisk for kommunene, som gjerne vil belønne frivillige arbeid, men mange finner løsninger, blant annet gjennom renovasjonsavgiften.

Klif åpner for at renovasjonsavgiften kan benyttes til slike tiltak, men bidrar dette til å løse ansvarsfordelingen? Bidrar det til å muliggjøre nasjonalt holdningsskapende arbeid? Jeg frykter at dette kun vil lovligjøre eksisterende praksis, og bidra til å stenge for mer visjonære løsninger.

Forsøpling spør: En nasjonal finansieringsmekanisme som muliggjør økt innsats?
Kan en nasjonal finansieringsmekanisme bidra til …

 • å jevne ut de ulike kostnadene mellom kommunene?
 • å øke innsatsen innen forebyggende og holdningsskapende arbeid?
 • å muliggjøre aktivitet der det er engasjement og behov for opprydning?
 • å få med alle de ansvarlige og dermed unngå gratispassasjerer?

Jeg har altså en drøm om en løsning som gjør det gjennomførbart å drive forebyggende arbeid nasjonalt mot forsøpling. Forsøpling er en miljøfiende som engasjerer der folk er villig til å bidra. Derfor er det viktig at Avfallsmeldingen gjør sitt for å legge til rette for det frivillige arbeidet.

Emily Robertson likes Miljøverndepartementet’s status: “Visjonær avfallsmelding skaper begeistring. Nå blir temaet forsøpling tatt på alvor!”

 

Kommentarer

 1. Monica Kleffelgård

  «Liker» visjonær avfallsmelding som skaper begeistring. Nå blir forsøpling tatt på alvor.
  Eller for å sitere Carl Sagan: «Anything else you’re interested in, is not going to happen if you can’t breathe the air and drink the water. Don’t sit this one out. Do something». For hvordan kan man egentlig lukke øynene for alle plastkanner, plastflasker, ubestemmelige plastbiter og folie som faktisk havner i havet og i veigrøftene? Vår natur er dyrebar! Men det er et faktum at vi plukker tonnevis med avfall langs strender og kystlinje hvert år, der plast dominerer, og det er ingen tvil om at den forurensing vi ser er menneskeskapt. Det betyr også at vi som menneskehet har et ansvar for å rydde opp igjen det vi har gjort. Som informasjonsleder i Lofoten Avfallsselskap og prosjektleder for Strandryddeuka, ser jeg behovet for informasjon og holdningsskapende arbeid. Enkeltpersonen er i hovedsak flink, og viljen er så absolutt tilstede for å gjøre en bra jobb, men det betinger at personen har riktig kunnskap. For har du kunnskap, så har du et valg. Man putter ikke malt trevirke på bålet hvor poden står og griller pølse, om man vet at malingen inneholder miljøgifter – men fordi noen fortsatt ikke er bevisst at dette er uheldig, så skjer det faktisk, dessverre. Så registrerer man vel også at kunnskap for ønsket adferd har et skjæringspunkt med økonomiske interesser…

  Vårt felles mål er å stoppe kildene til ny forurensning, samt å rydde opp i det avfallet som allerede er på avveie – og løsningen på er å skape engasjement! (fordi engasjement påvirker vilje og handling!)
  I tillegg til informasjon er belønning og straff effektive virkemiddel for få til dette. Belønn de som rydder og belast de som forurenser. Det burde økte lysten for engasjementet og innsatsen i ryddingen, samt minske lysten til å ta raskeste eller billigste vei for forurenser. Kunnskapen om hvilken viktig jobb man har gjort ved å rydde inn avfallet, gjør at deltagelsen smaker ekstra godt – smaken av en god gjerning! Men det koster penger å få ryddet opp, og ikke ødelegge godt engasjement med å skyve ansvaret nedover. Den nye avfallsmeldingen blir retningsgivende for vår rolle i opprydningen i blant annet marint avfall. Fjorårets strandryddeuke viste at det ikke trenger å koste så alt for meget, men det må være vilje også på toppen av Norge til å finansiere dette. Det er med stolthet jeg kan meddele at vi så langt i år er oppe i 46 ryddeaksjoner og at over 500 mennesker har vært med å ryddet langs strender og kystlinje. Tenk hvor mye mer vi kunne ha gjort med økonomiske midler??
  Ikke se det som en kostnad, men som en investering – i en ren natur og en Norgesbefolkning som både velger grønt – og rydder opp etter seg!

 2. Emily Robertson

  Helt sant, Monica – en ren natur er grunnlaget for all aktivitet. Samtidig er det problematisk å finansiere et slikt arbeid fordi det preges av ”gratispassasjerer” – Hvorfor skal jeg bidra, når han ikke gjør det?  Problemet tradisjonelt er at det er for kostbart eller umulig å knytte forsøpling (og særlig marin forsøpling) til den skyldige forsøpler – enten det er en enkeltperson eller produsent. En ny løsning må derfor legge til rette for at næringsliv, sammen med myndighetene spleiser om holdningsskapende arbeid og opprydningsprosjekter. På denne måten styrer man unna diskusjonen ”hvem er forurenseren her?”, men fokuserer på forebyggende tiltak og opprydning. 

 3. Albion Online Power Leveling

  Now you tell me she’s not a knock-out!
  [url=https://albiononlinewiki.wordpress.com/2016/01/15/self-sufficiency-of-albion-online/]Albion Online Power Leveling[/url]

 4. BNS Gold

  I mean it!
  [url=http://articledunia.com/blade-and-soul-pve-and-pvp-example/]BNS Gold[/url]

 5. MapleStory Mesos

  I let myself become a fool .
  [url=http://uffxiv.blog.com/2016/01/14/maplestory-can-zero-raise-exp-gained-in-mirror-world/]MapleStory Mesos[/url]

 6. Cheap Blade And Soul Gold

  I made a fool of myself.
  [url=http://ejibon.com/blogs/3887/10079/the-nasty-guild-shopping-of-blade-soul]Cheap Blade And Soul Gold[/url]

 7. Albion Online Silver

  look great today.
  [url=http://www.neighbour123.com/blog/show/some-suggestion-to-albion-online]Albion Online Silver[/url]

 8. MapleStory Mesos

  Your company is very impressive .
  [url=http://fabvegan.com/blogs/3735/3515/update-regarding-login-of-maple]MapleStory Mesos[/url]

 9. Blade & Soul Power leveling

  Now you tell me that she was not a knockout !
  [url=http://kingcameranfoundation.org/profiles/blogs/blade-soul-dungeons-are-deffecult]Blade & Soul Power leveling[/url]

 10. Buy BNS Gold

  Why don’t we give this a try?
  [url=http://www.boom247.com/ads/blade-soul-scorching-sands-open-world-pvp-event]Buy BNS Gold[/url]

 11. MapleStory Mesos

  You fall for it every time.
  [url=http://ox.friendlysmilez.com/event/335]MapleStory Mesos[/url]

 12. Cheap Albion Online Gold

  You always love it.
  [url=http://www.adameveclub.com/member/blog_post_view.php?postId=142037]Cheap Albion Online Gold[/url]

 13. Blade And Soul Items

  Do you have a good sense of humor .
  [url=http://facenet.net.nz/forum/topic/2278]Blade And Soul Items[/url]

 14. Cheap Blade And Soul Gold

  Your company is very impressive .
  [url=http://musikindie.com/profiles/blogs/the-battle-system-of-blade-soul]Cheap Blade And Soul Gold[/url]

 15. Buy Blade And Soul Gold

  That’s not the point.
  [url=http://yaplog.jp/runescape2013/archive/143]Buy Blade And Soul Gold[/url]

 16. Cheap Albion Online Gold

  this site might help me to locate good quality suggestions!
  [url=http://autororaion.blog.com/2016/01/20/time-coming-up-with-better-albion-online-systems/]Cheap Albion Online Gold[/url]

 17. MapleStory Mesos

  I respect your work.
  [url=https://my.over-blog.com/write/78565374]MapleStory Mesos[/url]

 18. Cheap BNS Gold

  What is with that guy?
  [url=http://runescapegold20.blog.fc2blog.us/blog-entry-129.html]Cheap BNS Gold[/url]

 19. MapleStory Mesos

  i love this site a lot!
  [url=http://www.kiwibox.com/uffxiv/blog/entry/135049107/any-alternatives-of-a-small-decent-sized-map/?pPage=0]MapleStory Mesos[/url]

 20. Buy Blade And Soul Gold

  I let myself become a fool .
  [url=https://uffxiv.wordpress.com/?p=34&preview=true]Buy Blade And Soul Gold[/url]

 21. Buy Blade And Soul Gold

  You did it !
  [url=http://topspotmusic.com/profiles/blogs/blade-soul-pve-is-the-funniest]Buy Blade And Soul Gold[/url]

 22. Buy Blade And Soul Gold

  Good !|Cool! I love your this bolg.
  [url=http://www.streamingfaith.com/index.php/prayer/testimonials/viewthread/53161/]Buy Blade And Soul Gold[/url]

 23. Cheap Albion Online Gold

  I was be there for you.
  [url=http://fifa15store.blogcu.com/this-intention-sounds-great-on-albion-online/20311907]Cheap Albion Online Gold[/url]

 24. Cheap BNS Gold

  How do you work here ?
  [url=http://mmobns.blog.com/2016/01/20/not-launching-in-blade-soul/]Cheap BNS Gold[/url]

 25. BNS Gold

  I was thinking if after work we could grab a cup of coffee
  [url=http://www.petsdating.com/blog/4279/how-to-be-a-good-blade-dancer]BNS Gold[/url]

 26. Blade And Soul Gold

  Thank you for your helping hand.
  [url=http://www.gorelations.com/forums/topic/2517/you-need-to-build-your-team-in-blade-amp-soul]Blade And Soul Gold[/url]

 27. Albion Online Silver

  Today looks great .
  [url=http://tamamshamoon.soup.io/post/670685341/AlbionMall-com-is-your-best-place-to]Albion Online Silver[/url]

 28. Albion Online Silver

  this website might help me personally to find good quality suggestions!
  [url=http://www.pal.am/events.php]Albion Online Silver[/url]

 29. Albion Online Power Leveling

  I let myself become a fool .
  [url=http://www.mypolonia.com/blog/view/id_83274/title_Albion-Online-Sandbox-Interactive/]Albion Online Power Leveling[/url]

 30. buy Albion Online Gold

  How do you work here ?
  [url=http://my.mmosite.com/4018411/blog/item/as_albion_online_silver_which_is_the_best_way_to_grind.html]buy Albion Online Gold[/url]

 31. MS Mesos

  Leave me alone !
  [url=http://hairengine.socialgo.com/members/profile/399/blog-view/returning-player-questions-in-maplestory-_3507.html]MS Mesos[/url]

 32. Albion Online Power Leveling

  This is really a nice place.
  [url=http://massmommies.com/blogs/814/6253/economy-of-albion-online]Albion Online Power Leveling[/url]

 33. Blade And Soul Items

  Do not push me.
  [url=http://www.boom247.com/ads/blade-soul-champions-ip-boosts]Blade And Soul Items[/url]

 34. BNS Gold

  Nobody can do a better job than you.
  [url=http://www.freewebsite-service.com/uffxiv/Blog.php?id=810626&snavn=+Blade+And+Soul%3A+Wtfast+Services]BNS Gold[/url]

 35. Cheap Blade And Soul Gold

  Today looks great .
  [url=https://storify.com/TamamShamoon/supply-chain-of-blade-soul]Cheap Blade And Soul Gold[/url]

 36. Blade And Soul Items

  I will be there for you.
  [url=http://www.dreamsoulmatch.com/member/blog_post_view.php?postId=5005]Blade And Soul Items[/url]

 37. Buy Blade And Soul Gold

  No, I know.
  [url=http://kingcameranfoundation.org/events/the-brand-new-things-of-blade-soul]Buy Blade And Soul Gold[/url]

 38. Blade & Soul Power leveling

  No one can do it better than you.
  [url=http://articledunia.com/some-rmt-system-of-blade-soul/]Blade & Soul Power leveling[/url]

 39. buy Albion Online Gold

  If he shows up, we stick with him.
  [url=http://ameblo.jp/fifa15coinsfans/entry-12116170457.html]buy Albion Online Gold[/url]

 40. Cheap Blade And Soul Gold

  Too bad we have to return them .
  [url=http://tgehiphop.com/profiles/blogs/tera-vs-blade-soul]Cheap Blade And Soul Gold[/url]

 41. buy Albion Online Gold

  If he shows up, we stick with him.
  [url=http://classifieds.insidecostarica.com/for-sale/art-collectibles/some-restrictions-of-albion-online_i11221]buy Albion Online Gold[/url]

 42. Cheap BNS Gold

  That’s not the point.
  [url=http://fifa15-store.kinja.com/queue-times-get-over-yourself-1754164583]Cheap BNS Gold[/url]

 43. MapleStory Mesos

  You did it !
  [url=http://aeytimes.com/ideas/80253/Update_Regarding_Login_and_Trade_Block_Issues/]MapleStory Mesos[/url]

 44. Buy Albion Online Gold

  I’m all yours!
  [url=http://oxwall-demo.iyaffle.com/forum/topic/3827]Buy Albion Online Gold[/url]

 45. Buy Blade And Soul Gold

  I’m all yours!
  [url=http://bladeandsoulfans.blog.com/2016/01/11/how-to-gather-in-blade-soul/]Buy Blade And Soul Gold[/url]

 46. Cheap Albion Online Gold

  i can discover many good solutions if i have any difficulty!
  [url=https://albiononlinepvp.wordpress.com/2016/01/09/albion-online-rework-the-gear-progression/]Cheap Albion Online Gold[/url]

Har du noe å si?

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>