LOOP sorterer tankene

Vi deler gjerne, men i lukkede rom

Illustrasjon: Moles Community by Petrapanfilova

Det er stor vilje i avfalls- og gjenvinningsbransjen til å være til stede på ulike sosiale plattformer, og til å kommunisere med innbyggere, kunder og samarbeidspartnere på nye måter. Men ser alle verdien av å dele ideer og erfaringer internt i bransjen? Og tør vi vise hverandre noe annet enn glansbildet?

LOOP har nylig deltatt i gjennomføringen av en storstilt, nasjonal holdningskampanje om kildesortering og gjenvinning. Arrangør var Avfall Norge, en bransjeorganisasjon for kommuner og interkommunale avfallsselskaper. Tidlig kom det opp et ønske om å bygge opp et forum hvor de lokale arrangørene kunne kommunisere, planlegge og utveksle ideer fram i mot, og i selve kampanjeperioden.

I stedet for å bygge opp et eget forum, bestemte vi at Facebook var den mest hensiktsmessige kanalen å bruke. Det krevde ingen utvikling, de fleste er vant til å bruke Facebook, og her fikk vi muligheten til å opprette et lukket forum, en gruppe man må bli invitert til for å kunne bli med.

Tilbakemelding skaper motivasjon
Å få tilbakemelding på den jobben man gjør er viktig for å skape motivasjon. Og med kampanjegruppa klarte vi å skape et rom for dette. Alle kunne vise fram hva de gjorde lokalt for en utvidet og interessert gruppe. At innsatsen man gjorde ble synliggjort på denne måten, var med på å bygge opp under engasjementet og følelsen av å gjøre noe sammen; en nasjonal kampanje.

Det deles mye, og naturlig nok vil man gjerne spre suksesshistorier og de vellykkede tiltakene. I kampanjegruppen så vi derimot at flere fortalte om tiltak som ikke var like vellykkede, og gruppen ble brukt til å spørre andre om råd og innspill. I stedet for å trykke “liker”, ble det interessant å gå inn og kommentere, følge opp andres kommentarer og – rett og slett – diskutere.

Et trygt rom
Vi har generelt sett en økende tendens til bruk av lukkede grupper på Facebook. Kanskje er det et svar på at vi søker det lokale og kjente også på nettet? Vi erfarte at kampanjegruppen på Facebook ga et tryggere rom, hvor resultatet ble mer kunnskap, nye ideer og nyttig erfaringsutveksling.

Vi deler altså gjerne, men i lukkede forum. Har andre bransjer kommet lenger når det gjelder deling? Eller er det tvert om, at vi er en bransje i tiden?

Kommentarer

 1. Monica Kleffelgård

  Så lenge man er på en arena uten konkurranse, er det bare positivt å dele – og på den måten få innspill til hvordan man kan bli bedre og hvordan man kan løse utfordringer. Det betinger selvsagt at man må tørre å være åpen, og at man har en relativt lik agenda; f. eks vi ønsker å holde Lofoten ren – Norge rent – verden ren…. En slik type samarbeid vil i prinsippet heve kompetansen, og jo flere som jobber sammen om felles sak – jo sterkere blir man og man får større måloppnåelse. Vi ser det også innen strandrydding, der rydding av marint søppel brer om seg i det ganske land:-)

 2. Mette Nygård Havre

  Facebook-gruppen som ble opprettet under kampanjen viste at det var både et ønske og et behov for at vi som er i bransjen enkelt kan dele erfaringer og tips med hverandre. At dette var en lukket gruppe mener jeg er helt naturlig. Vi trenger ikke å utveksle erfaringer og ideer med kunder når vi innad i bransjen diskuterer ting. Mange renovasjonsselskap har etterhvert sine egne sider på Facebook, der ønsker vi å komme i dialog med kundene og høre hva de mener. Mener derfor at vi bør ha både åpne og lukkede grupper, alt ettersom hva som skal diskuteres. Klart mange bransjer er langt foran oss og er flinke til å bruke både åpne og lukkede rom. Men vi er på vei! Nå er det viktig at vi fortsetter å bruke sosiale medier både internt og eksternt. Neste kampanje fra Avfall Norge bør nok satse sterkere på sosiale medier. Det er der veldig mye skjer!

 3. Nancy Sand

  @Monica Kleffelgård
  Helt enig i at vi hever hverandres kompetanse ved å dele. Imidlertid ser vi flere eksempler på vilje til åpenhet også der hvor virksomheter er i konkurranse (ref Stormberg som et utpreget eksempel). Interessant å se hvordan dette bildet utvikler seg fremover, synes jeg.

 4. Nancy Sand

  @Mette Nygård Havre
  Ja, helt enig, og jeg tror også vi har et positivt potensiale i å engasjere folk gjennom sosiale medier. Vi ønsker å spre holdninger og kunnskap, og den aller beste måten å gjøre dette på er jo å skape engasjement hos målgruppene. Det kan bli spennende å utforme en kampanje med det som utgangspunkt!

 5. Pingback: Kampanje som ga mersmak – LOOP

 6. small xmas loans

  [url=http://paydayloansonlineare.com/]unsecured loan california[/url] payday loan bloomfield nm

Har du noe å si?

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>