LOOP sorterer tankene

Eventyret om LOOP

Stiftelsen av LOOP
Det var en gang en mann som samlet på alt det de andre kastet. Folk lo av ham, men han stod på sitt og sa:
-Dette er ikke søppel, det er ressurser på avveie! Vi kan ikke bare kaste, vi må kildesortere og gjenvinne!
Så, en dag, samlet han noen gode hjelpere østenfor sol og vestenfor måne, eller Oslo, som det også heter. Da de hadde snakket i sju lange og sju brede ble de enige om å stifte LOOP. Mannen og de gode hjelperne var glade. Nå var de ikke lenger alene om å kildesortere og gjenvinne, og de skulle få hjelp til å overbevise folk og fe om at det er best for kongeriket å la tingene gå i LOOP.

Slik begynner historien om LOOP. Den 18. desember 2000 ble stiftelsen dannet av gode krefter i Norsk Returkartong, Kartonggjenvinning og Plastretur (i dag Grønt Punkt Norge), Norsk Glassgjenvinning og Norsk Metallgjenvinning (i dag Syklus), Norsk Resy, Norsk Resirk, Norsk Dekkretur, Hvitevareretur og Elektronikkretur (i dag El-retur) og Renas. I styret satt tidligere miljøvernminster Torbjørn Berntsen, Dag Endal, Sveinar Kildal, Turid Jødahl og Harald Eikrol. Elisabeth Ørving fra SFT satt som observatør. Stiftelsens formål var å “forestå effektiv og koordinert kommunikasjon vedrørende informasjon om kildesortering og gjenvinning, samt tilrettelegge for lokale og nasjonale tiltak i den forbindelse.”

LOOP Miljøskole
Østenfor sol og vestenfor måne hadde LOOP bestemt seg for å lære kongerikets barn og unge om kildesortering og gjenvinning. Kongen av glass og metall tro sågar til side for å gi plass til den nye Miljøskolen. De gode hjelperne var med og laget skrifter, viser og dramastykker. Det fantes ingen grenser for fantasien til de modige menn og kvinner.

Skole ble altså tidlig et satsningsområde for LOOP, og har hele tiden vært en viktig arena for samarbeid. Viktor Vaktmester regjerte fra 2003 til 2006, og i 2007 kom heftene “Fuglen som forsvant”, “Kaia og Karim på forbryterjakt” og “Mia, Morten og miljøet”. Frem til i dag har vi sendt ut 800 000 undervisningshefter og bidratt til at nærmere 1 million barn og unge har fått lære om kildesortering og gjenvinning. Spesialutgavene av Donald Duck og Nemi har også vært med på å skape interesse for temaet. I 2007 kom DVD’en “Hvor blir det av, alt sammen?” og i 2008 vant vi prisen for beste stand på Avfallskonferansen i Fredrikstad. Mye takket være den etterhvert så berømte miljøsangen: “Det er lov å bruke hue”.

Sortere.no
Det var gode dager i kongerriket og både folk og fe hadde etterhvert begynt å se verdien av å kildesortere og gjenvinne. Til og med kjøpmennene og bøndene var i ferd med å bli overbevist. Men dronningen av drikkekartong var ikke helt fornøyd:
-Vi er et langstrakt land, sa hun. -Vi må fortelle folk hvordan de skal kildesortere akkurat der de bor!
Og kronprinsen av glass og metall var enig:
-Vi må gi folk kart! Kart med lag på lag med informasjon!
I syv lange og syv brede satt de og rådslo. De ble satt på flere prøvelser. Valget falt til slutt på verdensveven.

Avfallsveiviseren så dagens lys i 2003, og kildesorteringsguiden tok over i 2005. LOOP fikk bistand av Grønn Hverdag i arbeidet med å holde guiden oppdatert. Dagens løsning, sortere.no, kom på plass høsten 2009 og er et gedigent spleiselag mellom returselskaper, Avfall Norge, bransjeforeninger, interkommunale avfallsselskaper og enkeltstående kommuner. I dag har vi 140 administratorer som oppdaterer informasjonen i databasen. 35 andre nettsteder har integrert sortere.no. Nesten 1 million har søkt i databasen og hver dag registreres det nå mellom 1100 og 1500 søk. Det tilsvarer en by på størrelse med Sarpsborg. Sortere.no er valgt som kampanjeplattform for Avfall Norges kommunikasjonskampanje om kildesortering og gjenvinning i 2012.

Barne-tv, film og gode samarbeid
I LOOP kom man stadig opp med nye påfunn. Noen gode hjelpere kom på tanken å lære barna om kildesortering og gjenvinning ved hjelp av levende bilder, også kalt barne-tv og film. LOOP dannet nye vennskap, med industrien, gutta med grabben og Snøball. Ja, til og med kongens menn var med på ferden! Jakten på de levende bildene brakte dem over syv fjell og gjennom syv daler og de måtte forsere mange hindre på veien.

Resultatet ble, som dere vet, ti filmer om miljø, kildesortering og gjenvinning, Gjenvinningsskolen. LOOP koordinerte også deltagelse i tre programmer på barne-tv på NRK: Klar-ferdig-gå, Hut i Heita og Trond med hammer’n.
Så er det en del prosjekter som har vært viktige for LOOP. Vi har gitt ut nyhetsbrevet Tur Retur sammen med materialselskapene med nyheter om kildesortering og gjenvinning. LOOP samarbeider med ForMat som er næringslivets satsning for å redusere matsvinn og Hold Norge rents arbeid mot forsøpling.
LOOP skal tenke helhetlig og kreativt, lage løsninger og verktøy som alle som arbeider med kildesortering og gjenvinning kan ha nytte og glede av.

-Vil du være med, så heng på
Bak de syv blåner fortsetter LOOP og de gode hjelperne kampen for en bedre verden. På ti år har mye godt skjedd og både prinsessen og halve kongeriket (og vel så det) er overvunnet. Men eventyret er ikke over. Vi har mange kamper å kjempe, ting å kildesortere, hindre å forsere, fjell å bestige, emballasje å gjenvinne. Vil du være med, så heng på!

LOOP-damene. Fra venstre: Linda Bay, Bente H. Gundelsby, Nancy Sand, Emily Robertson, Hildegunn B. Iversen. Foto: Linda Cartridge/LOOP

Kommentarer

  1. Pingback: LOOPs miljøpris til Trondheim – LOOP

  2. Dag Lyhmann

    Hva står LOOP for?
    Hilsen en nysgjerrig Dag Lyhmann

  3. Bente

    Hei Dag! LOOP er ikke et akronym, men spiller på det engelske ordet loop, som betyr sløyfe eller løkke. Vi synes det passer fint til oss som jobber med resirkulering og gjenvinning; vi lar tingene gå i LOOP :) Bente

Har du noe å si?

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>