LOOP sorterer tankene

Ny stortingsmelding må omhandle forsøpling

Illustrasjon: Birch Trees av Angela Vandenbogaard

Mandag 20. juni var Hold Norge rent tilstede på et møte i Miljøverndepartementet for å komme med innspill til den nye stortingsmeldingen om norsk avfallspolitikk. Tilstede var også andre viktige aktører i retur- og gjenvinningsbransjen, som Norsk Industri, Avfall Norge, Bellona og Grønt Punkt Norge. Den nye avfallsmeldingen skal foreligge høsten 2012. Prosjektleder i Hold Norge rent, Emily Robertson, deler her sitt innlegg med leserne av LOOP-bloggen.

———–

Arbeidet med stortingsmeldingen er viktig for å inkludere avfall som i dag faller utenfor de ordinære kategoriene husholdningsavfall og næringsavfall. Hold Norge rent understreker at meldingen må ta opp i seg utfordringen med herreløst avfall og avklare ansvarsforhold rundt forsøpling.

Status
I henhold til rapport fra Klif i mars 2010 mangler vi en fullstendig oversikt over forsøpling på nasjonal basis. Mange kommuner har ikke oversikt over forsøplingssituasjonen i egen kommune, og det finnes ikke en detaljert oversikt over hvilke avfallsressurser som her er på avveie. Det er også begrenset hvor mye kunnskap som finnes om de økonomiske konsekvensene av forsøpling, men vi vet at opprydding av forsøpling koster samfunnet betydelige summer. Hold Norge rent vil derfor påpeke at et viktig ledd i arbeidet med stortingsmeldingen må bli å skaffe mer detaljert dokumentasjon om omfanget og sammensetningen av forsøpling og herreløst avfall, herunder marin forsøpling.

Hold Norge rent opplever at ansvaret for forsøpling er fordelt mellom svært mange. I kommunene er ansvaret delt mellom mange etater uten at noen har et helhetsansvar.
Det er ikke definert et eget ansvar for næringslivet, og forsøpling er ikke inkludert i dagens produsentansvarsordninger. Grunneiers ansvar fungerer på eiendommer knyttet til hus eller næring, men ikke til store utmarksområder. Marint avfall og annet herreløst avfall er det i særlig grad vanskelig å plassere ansvaret for.

Mål
Hold Norge rent vil påpeke betydningen av at avfallspolitikken får en klarere målsetting når det gjelder forebygging og opprydning av forsøpling. Dette gjelder særlig utfordringen med marin forsøpling, som ikke bare er et estetisk problem, men et alvorlig miljøproblem. Målene må sees i sammenheng med Norges internasjonale forpliktelser og inngåtte avtaler. På det marine området må Norge være en pådriver for internasjonalt samarbeid som forebygger og fjerner eksisterende marin forsøpling.

Virkemidler
1. Det er behov for en avklaring av hvordan arbeidet med forsøpling skal organisereres og finansieres.
2. Det må legges til rette for at frivillige kan bidra i opprydningsarbeidet, eksempelvis uten å måtte dekke kostnader ved innlevering av avfall.
3. Det er behov for nasjonale informasjonstiltak som virker holdningsdannende og forebyggende.

Forsøpling er avfall på avveier, og virkemidlene må derfor bidra til at dette avfallet i større grad inngår i den ordinære avfallsbehandlingen og på den måten forblir ressurser fremfor et miljøproblem.

Har du noe å si?

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>