LOOP sorterer tankene

Kretsløpssamfunnet – hvordan kommer vi dit?

Illustrasjon: Ben Schlitter

Vi som jobber med kildesortering og gjenvinning har dagene fylt av praktiske detaljer. – Hvordan kildesorterer jeg ispapir som egentlig er plast? – Hvor er nærmeste returpunkt? – Får skoleklassen materiellet i tide? Er nettsidene våre riktig oppdatert?

Vi er opptatt av at avfall skal være ressurser og ikke søppel, og vi har et langsiktig mål om kretsløpssamfunnet. Vi forteller barn og ungdom om avfallspyramiden. Men hvordan klarer vi å la kretsløpstenkningen prege det vi gjør?

Lørdag 21. mai deltok LOOP på Universitetet i Oslo sin 200-års markering. Barn fikk teste seg i kildesortering, og etterpå deltok vi i en samtale om barn og klima. Hva forteller vi barna våre? Vi lærer dem å kildesortere, men hvilken sammenheng har dette med det som skjer i voksenverdenen? Samfunnet er ikke akkurat preget av miljø og gjenvinning, eller forståelse for at vi bor på en endelig klode. Vi forbruker ressurser, råvarer og energi uten så mange tanker for hva som er fornybart og ikke-fornybart. Barn er ikke veldig store før de begynner å stille spørsmål, og vi må kunne svare dem ut ifra en helhet.

Jeg tror vi må løfte blikket. Retur- og gjenvinningsbransjen må være en kretsløpsbransje i ordets rette forstand. Kunnskapen fra gjenvinningsbransjen må flyte tilbake til de som produserer i langt større grad. Vi har kunnskap om hvordan vi kan ta vare på ressursene og den kunnskapen må vi spre og bruke!

Kanskje skal vi også våge å ta tak i spørsmål knyttet til forbuk og forbruksmønster. Mat er et godt eksempel. Alle er enige om at det er riktig og viktig å ikke kaste mat som kunne vært spist. Det matavfallet som likevel oppstår bør kildesorteres og utnyttes som en ressurs. Emballasje kan gi mange nye løsninger som tar vare på verdiene i maten. Det samme gjelder på en rekke områder, og dette er smart miljøtenkning. Næringslivet må utvikle seg i en retning hvor kretløpstenkning er rådende fra planlegging og tegnebord til gjennomføring og salg. Da begynner vi å nærme oss, ja nettopp; kretsløpssamfunnet!

Har du noe å si?

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>